RATU KIDUL

修复。 宫殿 KARATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT

RESTORATION KARATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT

修复。 宫殿

程序: 建立基金会以基金会名称。琪杜皇后项目MATAHARI(太阳) 为修复 KARATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT